• Valós árukészletRaktárról
  • Rendelkezünk patikai üzlettel6721, Szeged, József Attila sgt. 4.
  • Gyors szállítás1-5 munkanap
  • Ingyenes szállítás 15.000 Ft fölöttHázhoz visszük rendelését

ACIDA 20MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA

Kiszerelés: 14X
Gyártó: Zentiva, k.s.
Készleten: 1 db
Egységár: 158,00 Ft/db
2.434 Ft 2.212 Ft
Termékleírás, betegtájékoztató
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

20 mg pantoprazolt tartalmaz (22,55 mg pantoprazol-nátrium-szeszkvihidrát formájában) gyomornedv-ellenálló tablettánként.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.4.1 Terápiás javallatok

A reflux tüneteinek (pl. gyomorégés, savas felböfögés) rövid távú kezelése felnőtteknél.


4.2 Adagolás és alkalmazás

Adagolás

A javasolt adag napi 20 mg pantoprazol (1 tabletta).

Előfordulhat, hogy a tünetek enyhülésének elérése érdekében a tablettákat 2-3 egymást követő napon kell bevenni. Amint a tünetek teljesen megszűntek, a kezelést abba kell hagyni.
Orvossal való megbeszélés nélkül a kezelés nem lehet hosszabb 4 hétnél.

A beteget fel kell világosítani, hogy ha a tünetek 2 hét folyamatos kezelés után sem szűnnek, orvoshoz kell fordulnia.

Különleges betegcsoportok
Idős betegeknél, károsodott vese- vagy májműködés esetén sincs szükség az adag módosítására.

Gyermekek és serdülők
Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta nem javasolt gyermekek és 18 év alatti serdülők számára a biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó adatok hiánya miatt.

Az alkalmazás módja

Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát szétrágás vagy összetörés nélkül, folyadékkal, étkezés előtt kell lenyelni.


5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: gyomorsavval kapcsolatos gyógyszerek, protonpumpa-gátlók,
ATC kód: A02B C02

Hatásmechanizmus
A pantoprazol szubsztituált benzimidazol, ami specifikus hatása révén, a parietális sejtekben lévő protonpumpára hatva gátolja a gyomorban a sósavelválasztást.

A pantoprazol aktivált formává, ciklikus szulfonamiddá alakul át savas környezetben a parietális sejtekben, ahol az a H+/K+-ATP-áz enzimet, vagyis a gyomor sósavtermelésének utolsó szakaszát gátolja.
A gátlás dózisfüggő, és a bazális és a stimulált gyomorsav-szekréciót egyaránt befolyásolja. A legtöbb betegnél a gyomorégés és a savas reflux tüneteinek megszüntetése 1 hét alatt elérhető. A pantoprazol csökkenti a gyomor savasságát, és ennek arányában gasztrinszint-emelkedés következik be. A gasztrin emelkedése reverzibilis. Mivel a pantoprazol a receptorfelszínen disztálisan kötődik az enzimhez, más anyagok (acetilkolin, hisztamin, gasztrin) általi stimulációtól függetlenül képes gátolni a sósavszekréciót. A hatás független attól, hogy a hatóanyagot per os vagy intravénásan alkalmazták.

A szekréciót gátló gyógyszerekkel végzett kezelés alatt a savszekréció csökkenésére adott válaszként a szérum gasztrinszint emelkedik. A gyomor csökkent aciditása miatt a CgA is emelkedik. Rövid ideig tartó kezelés után az esetek többségében az értékek nem haladják meg a normálérték felső határát. Tartós alkalmazáskor a legtöbb esetben kétszeresére növekszik a gasztrinszint. Kiugró érték kialakulása azonban csak egyedi esetekben fordul elő. Tartós alkalmazásakor a gyomor specifikus endokrin sejtjeinek (ECL sejtek, enterochromaffin-like sejtek) számában enyhe- vagy közepes mértékű emelkedést figyeltek meg az esetek kisebb részében (egyszerű vagy adenomatoid hyperplasia). Az eddigi vizsgálatok szerint azonban az állatkísérletekben kimutatott karcinoid prekurzorok (atípusos hyperplasia) vagy gyomor-karcinoidok kialakulását embernél nem figyelték meg (lásd 5.3 pont).
A megnövekedett CgA szint zavarhatja a neuroendokrin tumorok vizsgálatait.

A rendelkezésre álló, publikált bizonyítékok arra utalnak, hogy a protonpumpa-gátlókat a CgA mérések előtt 5-14 nappal fel kell függeszteni. Ez lehetővé teszi, hogy a PPI kezelést követően esetleg hamisan emelkedett CgA szint visszatérjen a referencia tartományba.

Klinikai hatékonyság
Összesen 5960 gastroesophagealis reflux betegségben (GERD) szenvedő, 20 mg pantoprazol monoterápiával kezelt beteg részvételével elvégzett 17 vizsgálat retrospektív elemzése során a savas reflux-szal járó tüneteket pl. gyomorégést és savas felböfögést standardizált módszerrel értékelték ki. Ezekben a vizsgálatokban legalább egy savas reflux tünet pontnak szerepelnie kellett a 2. héten. Ezekben a vizsgálatokban a GERD diagnózisát endoszkópos vizsgálattal állították fel, egy kivételével, ahol a betegek beválasztása kizárólag a tünetek alapján történt.

Ezekben a vizsgálatokban azoknak a betegeknek az aránya, akiknél 7 nap után teljesen megszűnt a gyomorégés, a pantoprazol-csoportban 54,0% és 80,6% között volt. Tizennégy nap után a betegek 62,9%-88,6%-ánál, 28 nap után pedig 68,1%-92,3%-ánál szűnt meg teljesen a gyomorégés.

A savas felböfögés teljes megszűnését tekintve a gyomorégéshez hasonló eredmények születtek. Hét nap után azon betegek aránya, akiknél teljesen megszűnt a savas felböfögés 61,5% és 84,4% között volt; 14 nap után 67,7%-90,4%; 28 nap után pedig 75,2%-94,5%.

A pantoprazol következetesen jobbnak bizonyult a placebónál és a H2RA-nál, és nem volt rosszabb, mint más protonpumpa-gátlók. A savas reflux tünetek megszűnésének aránya nagyrészt független volt a GERD kiindulási stádiumától.

5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok

A farmakokinetika egyszeri és ismételt adagolás esetén is ugyanolyan. A 10-80 mg közötti dózistartományban a pantoprazol plazma kinetikája per os és intravénás alkalmazás esetén egyaránt lineáris.

Felszívódás
A pantoprazol szájon át történő alkalmazás után teljesen és gyorsan felszívódik. A tabletta gyógyszerforma abszolút biohasznosulása kb. 77% volt. A maximális szérumkoncentráció egyszeri 20 mg dózis per os beadását követően átlagosan kb. 2,0-2,5 óra (tmax) múlva alakul ki, a maximális szérumkoncentráció (cmax) kb. 1-1,5 µg/ml lesz és ezek az értékek többszöri adagolás után is állandóak maradnak. Étel egyidejű fogyasztása nem befolyásolta a biohasznosulást (AUC vagy cmax), de megnövelte a lag fázis idejének (tlag) változékonyságát.

Eloszlás
A megoszlási térfogat kb. 0,15 l/kg, a szérumfehérje kötődés pedig kb. 98%.

Biotranszformáció
A pantoprazol majdnem kizárólag a májban metabolizálódik.

Elimináció
A clearance kb. 0,1 l/óra/kg, a terminális felezési idő (t1/2) pedig kb. 1 óra. Néhány esetben az elimináció csökkent. Mivel a pantoprazol specifikusan kötődik a parietális sejtekben lévő protonpumpákhoz, az eliminációs felezési idő nem függ össze a sokkal hosszabb hatástartammal (savszekréció gátlása).

A pantoprazol metabolitjai főként (kb. 80%-ban) a vesén keresztül ürülnek ki; a maradék a széklettel ürül. A fő metabolit és szérumban és a vizeletben is a dezmetil-pantoprazol, amely szulfáttal konjugálódik. A fő metabolit felezési ideje (kb. 1,5 óra) nem sokkal hosszabb, mint a pantoprazolé.

Különleges betegcsoportok

Vesekárosodás
A beszűkült vesefunkciójú betegeknél (beleértve a dializált betegeket is, akiknél a pantoprazolnak csak elhanyagolható része ürül ki) nem szükséges a pantoprazol dózisának csökkentése. A pantoprazol felezési ideje az egészségesekhez hasonlóan rövid. Bár a fő metabolit felezési ideje hosszabb (2-3 óra), a kiválasztódás gyors, és emiatt kumuláció nem lép fel.

Károsodott májműködés
A pantoprazol májkárosodásban szenvedő betegeknek (Child-Pugh A, B és C stádium) történő adása után a felezési idő értékek 3-7 órára nőttek, az AUC-értékek a 3-6-szorosukra emelkedtek, míg a cmax csak kis mértékben, 1,3-szorosára növekedett, az egészséges alanyokhoz képest.

Időskorú betegek
Idős betegekben, a fiatalokkal szemben tapasztalt, AUC- és cmax-értékek enyhe emelkedésének nincs klinikai jelentősége.

5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos - farmakológiai biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási - vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre.

Patkányokon végzett 2 éves karcinogenitási vizsgálatban neuroendokrin daganat fordult elő. Ezen felül patkányok gyomrában squamosus papillomákat találtak. Alaposan megvizsgálták azt a mechanizmust, ami a szubsztituált benzimidazol okozta gyomorkarcinoid-képződés alapja lehet patkányokban, és azt a következtetést vonták le, hogy a gyógyszer nagy adagban és krónikusan történő adása miatt igen magas szérum gasztrinszint jön létre, ami ezt a jelenséget másodlagosan váltja ki.

A rágcsálókon végzett kétéves vizsgálatokban patkányokban (csak egy patkányvizsgálatban) és nőstény egerekben a májtumor nagyobb számát észlelték. Ezt a pantoprazol nagyarányú hepaticus metabolizációjának tulajdonították.
A legnagyobb dózisokkal (200 mg/kg) kezelt patkányokban egy 2 évig tartó vizsgálatban a pajzsmirigy daganatos elváltozás gyakoriságának kismértékű emelkedését figyelték meg. Ezeknek a neopláziáknak az előfordulása a patkányok májában a pantoprazol adása miatt megváltozott tiroxin lebomláshoz kapcsolható. Mivel emberben a terápiás adag alacsony, így a pajzsmirigyet érintő mellékhatás nem várható.

Állatkísérletekben (patkányok) az embriotoxicitás megfigyelt NOAEL-szintje (No Observed Adverse Effect Level) 5 mg/kg volt. A vizsgálatok nem utalnak sem a fertilitás csökkenésére, sem teratogén hatásra.
A placentán keresztül való átjutást patkányokon vizsgálták, mely a vemhesség előrehaladtával fokozódott. Ennek eredményeként a magzatban a pantoprazol-koncentráció röviddel a születés előtt megnő.3. GYÓGYSZERFORMA

Gyomornedv-ellenálló tabletta.

Sárga színű, ovális, mindkét oldalán domború, sima felületű, gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott tabletta.


4. KLINIKAI JELLEMZŐK


4.3 Ellenjavallatok

A készítmény hatóanyagával, vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.


Betegtájékoztató: Információk a beteg számára

ACIDA 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta
pantoprazol


Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.
Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.
* Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
* További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
* Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
* Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
* Orvossal való megbeszélés nélkül 4 hétnél tovább ne szedje az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát.

A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell szedni az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk


1. Milyen típusú gyógyszer az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta hatóanyaga a pantoprazol, amely gátolja a gyomorsavat termelő "pumpát".
Ezáltal csökkenti a sav mennyiségét a gyomorban.

Az Acida tablettát a reflux tüneteinek (pl. gyomorégés, savas felböfögés) rövid távú kezelésére alkalmazzák felnőtteknél.
A reflux a sav visszacsorgása a gyomorból a nyelőcsőbe, amely így begyulladhat és fájdalmat okozhat.
Ennek lehetséges tünetei a mellkasban jelentkező fájdalmas égő érzés, amely elérheti egészen a torkot (gyomorégés) vagy savanyú íz a szájban (savas felböfögés).

Előfordulhat, hogy a savas felböfögés és a gyomorégés már az Acida tabletta 1 napi szedése után megszűnik, de a gyógyszer nem a tünetek azonnali enyhítésére szolgál. Előfordulhat, hogy a tünetek enyhítésének érdekében a tablettákat 2-3 egymást követő nap be kell venni.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.


2. Tudnivalók az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta szedése előtt

Ne szedje az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát:
* ha allergiás a pantoprazolra, vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőire

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta szedése előtt beszéljen kezelőorvosával,
* ha 4 vagy több hétig folyamatosan kezelték gyomorégéssel vagy emésztési zavarral,
* ha elmúlt 55 éves és naponta szed recept nélkül kapható gyógyszert emésztési zavarára,
* ha elmúlt 55 éves és bármilyen, a gyomorsav nyelőcsőbe történő visszafolyására utaló, úgynevezett refluxos tünete újonnan jelentkezett vagy nemrégiben megváltozott,
* ha korábban már volt gyomorfekélye vagy gyomorműtétje,
* ha májproblémái vannak vagy sárgaságban szenved (a bőr vagy a szemek besárgulása),
* ha valamilyen súlyos panasz vagy betegség miatt rendszeresen orvoshoz jár,
* ha endoszkópos vizsgálatra vagy urea kilégzési tesztnek nevezett vizsgálatra kell mennie.
* ha egy speciális vérvizsgálatra vár (kromogranin-A)
* ha korábban bármilyen bőrreakciót tapasztalt az Acida tablettához hasonló gyomorsavcsökkentő gyógyszer szedése esetén.

Ha kiütéseket tapasztal, különösen a napnak kitett bőrterületen, azonnal beszéljen a kezelőorvosával, mivel szükséges lehet az Acida kezelés leállítása. Ne felejtsen el egyéb tüneteiről, például ízületi fájdalomról is beszámolni kezelőorvosának.

Azonnal tájékoztassa kezelőorvosát a gyógyszer szedése előtt vagy után, ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli. Ezek egy másik, súlyosabb betegség tünetei lehetnek.
* nemvárt testsúlyvesztés (nem a fogyókúrával vagy testmozgással függ össze)
* hányás, különösen, ha ismételten előfordul
* vérhányás; ez úgy néz ki, mintha fekete kávézacc lenne a hányadékban
* vért lát a székletében; a széklet fekete vagy szurokszerű lehet
* nyelési nehézség vagy fájdalom nyeléskor
* sápadtság és gyengeség érzés (vérszegénység)
* mellkasi fájdalom
* gyomorfájás
* súlyos és/vagy nem szűnő hasmenés, mivel ez a gyógyszer kis mértékben fokozza a fertőzéses hasmenés kockázatát.
Kezelőorvosa bizonyos vizsgálatokra küldheti Önt.

Ha vérvizsgálatra kell mennie, tájékoztassa kezelőorvosát, hogy ezt a gyógyszert szedi.

Előfordulhat, hogy a savas felböfögés és a gyomorégés már az Acida tabletta 1 napi szedése után megszűnik, de a gyógyszer nem a tünetek azonnali enyhítésére szolgál.
Ne szedje megelőzésképpen.

Ha hosszabb ideig szenved gyomorégéstől vagy emésztési zavartól, ne feledje rendszeresen felkeresni kezelőorvosát. Hosszú távú kezelésben, különösen akkor, ha meghaladja az 1 éves kezelési időszakot, további kockázatot kell figyelembe venni (a B12 vitamin csökkent felszívódása, csonttörések és a vér magnéziumszintjének a csökkenése).

Gyermekek és serdülők
Az Acida tablettát gyermekek és 18 évesnél fiatalabb serdülők nem szedhetik, mivel ebben a fiatalabb korcsoportban nem állnak rendelkezésre biztonságossági információk.

Egyéb gyógyszerek és az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.
Az Acida tabletta gátolhatja bizonyos egyéb gyógyszerek megfelelő hatását. Ez különösen, az alábbi hatóanyagok bármelyikét tartalmazó gyógyszerek esetében érvényes:
* HIV-proteázgátlók, úgymint az atazanavir (HIV-fertőzés kezelésére). Ne szedje az Acida tablettát, ha HIV-proteáz gátlókat kap.
* ketokonazol (gombás fertőzések ellen)
* warfarin és fenprokumon (véralvadásgátlásra és a vérrög képződés megelőzésére). További vérvizsgálatokra lehet szükség.
* metotrexát (reumás ízületi gyulladás, pikkelysömör és daganatos megbetegedés kezelésére használják). Ha Ön metotrexátot szed, kezelőorvosa átmenetileg szüneteltetheti az Acida kezelését, mert a pantoprazol növelheti a metotrexát szintjét a vérben.

Ne szedje az Acida tablettát olyan más gyógyszerekkel együtt, amelyek csökkentik a gyomorban termelődő sav mennyiségét, például más protonpumpa-gátlók (omeprazol, lanzoprazol vagy rabeprazol) vagy H2-antagonisták (pl. ranitidin, famotidin).
Szedheti azonban az Acida tablettát savlekötőkkel (pl. magaldrát, alginsav, nátrium-bikarbonát, alumínium-hidroxid, magnézium-karbonát vagy ezek kombinációi), amennyiben szükséges.

Termékenység, terhesség és szoptatás
Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve, ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége, vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Ne szedje ezt a gyógyszert, ha terhes vagy szoptat.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre
Ha mellékhatásokat, például szédülést vagy látászavart észlel, ne vezessen, ill. ne kezeljen gépeket.


3. Hogyan kell szedni az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát?

A gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.
Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja naponta egy tabletta. A javasolt napi 20 mg pantoprazol adagot nem szabad túllépni.

Ezt a gyógyszert legalább 2-3 egymás követő napig kell szedni. Akkor hagyja abba az Acida tabletta szedését, amikor tünetei teljesen megszűntek. Előfordulhat, hogy a savas felböfögés és a gyomorégés már az Acida tabletta 1 napi szedése után megszűnik, de a gyógyszer nem a tünetek azonnali enyhítésére szolgál.

Ha 2 hetes folyamatos szedés után a tünetei még nem szűntek meg, forduljon kezelőorvosához.
Orvossal való megbeszélés nélkül 4 hétnél tovább ne szedje az Acida tablettát.

A tablettát étkezés előtt kell bevenni, minden nap ugyanabban az időben. A tablettát egészben kell lenyelni egy kis vízzel. A tablettát nem szabad szétrágni vagy eltörni.

Ha az előírtnál több Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát vett be
Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha az ajánlott adagnál többet vett be. Ha lehetséges, vigye magával a gyógyszerét és ezt a betegtájékoztatót.

Ha elfelejtette bevenni az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát
Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. A következő rendes adagot a következő nap, a szokásos időben vegye be.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.


4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Azonnal forduljon kezelőorvosához vagy keresse fel az Önhöz legközelebb eső kórház sürgősségi osztályát, ha az alábbi súlyos mellékhatások bármelyikét észleli. Azonnal hagyja abba a gyógyszer szedését, de vigye magával ezt a betegtájékoztatót és/vagy a tablettákat.

Súlyos allergiás reakciók (ritka: 1000 beteg közül legfeljebb 1-et érinthetnek):
Túlérzékenységi reakciók, ún. anafilaxiás reakciók, anafilaxiás sokk és angioödéma. Jellemző tünetek: az arc, ajkak, száj, nyelv és/vagy torok feldagadása, amely nyelési vagy légzési nehézséget okozhat, csalánkiütés, erős szédülés, amely nagyon heves szívdobogással és fokozott verejtékezéssel társul.

Súlyos bőrreakciók (a gyakoriság nem ismert: a rendelkezésre álló adatok alapján a gyakoriság nem határozható meg):
Kiütés duzzanattal, a bőr felhólyagosodása vagy hámlása, szem, orr, száj vagy a nemi szervek körüli hámlás és vérzés, az egészségi állapot gyors leromlása, vagy bőrkiütés a napfény hatására, kiütés, esetleg ízületi fájdalommal.

Egyéb súlyos reakciók (a gyakoriság nem ismert):
A bőr és a szemek besárgulása (súlyos májkárosodás miatt) vagy veseproblémák, mint például fájdalmas vizelés vagy lázzal járó derékfájás.

Az egyéb mellékhatások közé az alábbiak tartoznak:

Gyakori mellékhatások (100-ból 1-10 beteget érinthet):
Jóindulatú gyomorpolipok

Nem gyakori mellékhatások (1000-ből 1-10 beteget érinthet):
Fejfájás, szédülés, hasmenés, hányinger, hányás, puffadás és szélgörcs, székrekedés, szájszárazság, hasfájás és kellemetlen hasi érzés, bőrkiütés vagy csalánkiütés, viszketés, gyengeség, kimerültség vagy általános rossz közérzet, alvászavarok, emelkedett májenzim-értékek a vérképben, a csípő, a csukló, vagy a gerinc törése.

Ritka mellékhatások (10 000-ből 1-10 beteget érinthet):
Ízérzékelés zavara vagy teljes hiánya, látászavarok, mint például homályos látás, ízületi fájdalom, izomfájdalom, testsúlyváltozások, emelkedett testhőmérséklet, a végtagok feldagadása, depresszió, emelkedett bilirubin- és vérzsírszint (a vérképben látható), emlőmegnagyobbodás férfiaknál, magas láz és a neutrofil granulocitáknak nevezett fehérvérsejtek számának hirtelen csökkenése a keringő vérben (a vérképben látható).

Nagyon ritka mellékhatások (10 000-ből kevesebb, mint 1 beteget érinthet):
Zavartság, vérlemezkeszám-csökkenés, amely a normálisnál erősebb vérzést vagy véraláfutásokat eredményezhet, fehérvérsejtszám-csökkenés, amely a fertőzések gyakoribb kialakulásához vezethet, a vörösvértest- és a fehérvérsejtszám, valamint a vérlemezkék számának egyidejű rendellenes csökkenése (a vérképben látható).

Nem ismert gyakoriságú mellékhatások (a gyakoriság a rendelkezésre álló adatok alapján nem becsülhető meg):
Hallucináció, zavartság (különösen olyan betegeknél, akiknek kórtörténetében szerepelnek ilyen tünetek), csökkent nátrium, magnézium, kálium és kalcium- szint a vérben, bizsergő érzés, zsibbadás (paresztézia), izomgörcs.

Mellékhatások bejelentése
Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az V. függelékben található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.


5. Hogyan kell az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tablettát tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Eredeti csomagolásban, legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható: ) után ne szedje ezt a gyógyszert. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.


6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta?
* A készítmény hatóanyaga: 20 mg pantoprazol (22,55 mg pantoprazol-nátrium-szeszkvihidrát formájában) gyomornedv-ellenálló tablettánként.
* Egyéb összetevők:
Tabletta mag: mikrokristályos cellulóz, dinátrium-hidrogén-foszfát, mannit, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát, karboximetilkeményítő-nátrium (A típus), hipromellóz 6cP.
Bevonat: trietil-citrát, metakrilsav-etilakrilát kopolimer (1:1), sárga vas-oxid (E172).

Milyen az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Sárga színű, ovális, mindkét oldalán domború, sima felületű, gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott tabletta.
7 db, 14 db vagy 28 db tabletta Al/PVC-PVDC-PA/Al buborékcsomagolásban és dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja
Aramis Pharma Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Magyarország

Gyártó
Teva Pharma S.L.U.
Poligono Industrial Malpicac/C, n?4, 50016 Zaragoza
Spanyolország

Extractum Pharma Zrt
6413 Kunfehértó IV. Körzet 6.
Magyarország

OGYI-T-21209/01 (7 db buborékcsomagolásban)
OGYI-T-21209/02 (14 db buborékcsomagolásban)
OGYI-T-21209/03 (28 db buborékcsomagolásban)

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2018. október

A gyomorégés és a gyomorsav miatt kialakuló egyéb tünetek enyhítésében az alábbi életmódbeli és étrendi javaslatok is segíthetnek:
* Kerülje a kiadós étkezéseket!
* Egyen lassan!
* Hagyja abba a dohányzást!
* Csökkentse alkohol és koffein fogyasztását!
* Fogyjon le (ha túlsúlyos)!
* Lehetőleg ne hordjon szoros ruhát vagy övet!
* Lefekvés előtt 3 órával már lehetőleg ne egyen!
* Polcolja fel az ágy feji részét (ha éjszaka is jelentkeznek a tünetek)!
* Fogyasszon kevesebb olyan ételt, ami gyomorégést okozhat! Ilyenek lehetnek: csokoládé, borsmenta, fodormenta, zsíros és olajban sült ételek, savas ételek, fűszeres ételek, citrusfélék és gyümölcslevek, paradicsom.
3OGYÉI/46018/2018


4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A biztonságossági profil összefoglalása.

A betegek mintegy 5%-ánál várható gyógyszer okozta mellékhatások jelentkezése. A leggyakrabban jelzett gyógyszer okozta mellékhatások a hasmenés és fejfájás; mindkettő a betegek mintegy 1%-ánál fordul elő.

A mellékhatások táblázatos felsorolása
Az alábbi mellékhatásokat jelentették a pantoprazollal kapcsolatosan.

Az alábbi táblázatban a mellékhatások a MedDRA gyakorisági csoportosítás szerint kerülnek megadásra:
Nagyon gyakori (?1/10); gyakori (?1/100 - <1/10); nem gyakori (?1/1000 - <1/100); ritka (?1/10 000 - <1/1000); nagyon ritka (<1/10 000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg).
A forgalomba hozatalt követően tapasztalt egyik mellékhatásra sem lehet alkalmazni egyetlen mellékhatás-gyakoriságot sem, ezért a 'nem ismert' gyakorisági kategória alatt szerepelnek.
Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra.

Gyakoriság/
Szerv-
rendszer
Gyakori
Nem gyakori

Ritka

Nagyon ritka

Nem ismert
Vérképzőszervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek


Agranulocytosis
Thrombocytopenia
Leukopenia;
Pancytopenia


Immunrendszeri betegségek és tünetek


Túlérzékenység (ezen belül anafilaxiás reakciók és anafilaxiás sokk)


Anyagcsere-és táplálkozási betegségek és tünetek


Hyperlipidaemiák és emelkedett lipidszintek (trigliceridek, koleszterin); Súlyváltozások

Hyponat-
raemia,
Hypomag-
nesaemia
Hypocalcaemia(1)
Hypokalaemia
Pszichiátriai kórképek

Alvászavarok
Depresszió (és minden rosszabbodása)
Dezorientáció (és minden rosszabbodása)
Hallucináció,
Zavartság
(különösen az
arra hajlamos betegeknél,
valamint a már
létező tünetek rosszabbodása)
Idegrendszeri betegségek és tünetek

Fejfájás;
Szédülés;

Ízérzékelési zavarok

Paraesthesia
Szembetegségek
és szemészeti
tünetek


Látászavar,
homályos látás


Emésztőrendszeri betegségek és tünetek
Fundus mirigy polipok (benignus)
Hasmenés;
Hányinger /
Hányás;
A has feszülése és puffadás;
Székrekedés;
Szájszárazság;
Hasi fájdalom és
diszkomfortMáj-és epebetegségek, illetve tünetek

Májenzimek magas szintje (transzaminá-zok, ?-GT)
Magas bilirubinszint

Hepatocellularis károsodás;
Sárgaság;
Hepatocellularis elégtelenség
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei

Kiütés/
exanthema/
eruptio;
Pruritus

Urticaria;
Angiooedema;


Stevens-Johnson szindróma,
Lyell-szindróma;
Erythema multiforme;
Fényérzékenység
Szubakut bőr
lupus
erythematosus
(lásd 4.4 pont)
A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei

Csípő-csukló-,vagy gerinctörések
Arthralgia;
Myalgia

Izomgörcs(2)
Vese-és húgyúti betegségek és tünetek
Interstitialis
nephritis
A nemi szervekkel és az emlőkkel kapcsolatos betegségek és tünetek


Gynaecomastia


Általános tünetek, az alkalmazás helyén fellépő reakciók

Általános
gyengeség,
fáradtság és
rosszullét
Emelkedett testhőmérséklet;
Perifériás ödéma1 Hypocalcaemia hypomagnesaemiával összefüggésben.
2 Izomgörcs az elektrolit-zavar következményeként.

Feltételezett mellékhatások bejelentése
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.
Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül.


4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy forduljanak orvoshoz, ha:
* korábban már volt gyomorfekélyük vagy a tápcsatornát érintő műtétük.
* több mint négy hete folyamatos tüneti kezelésben részesülnek emésztési zavar vagy gyomorégés miatt.
* icterusuk, májkárosodásuk vagy májbetegségük van.
* bármilyen egyéb olyan súlyos betegségük van, amely befolyásolja általános egészségi állapotukat.
* 55 évnél idősebbek és tüneteik újonnan jelentkeztek vagy nemrégiben megváltoztak.

Az ismétlődő emésztési zavar vagy gyomorégés miatt hosszú távú kezelésben részesülő betegeknek rendszeresen vissza kell menniük kezelőorvosukhoz. Különösen azoknak az 55 év feletti betegeknek, akik naponta szednek valamilyen vény nélkül kapható gyógyszert emésztési zavarra vagy gyomorégésre, tájékoztatniuk kell gyógyszerészüket vagy orvosukat.

A betegek nem szedhetnek egyidejűleg más protonpumpa-gátlót vagy H2 antagonistát.

A betegeknek a gyógyszer szedésének megkezdése előtt beszélniük kell kezelőorvosukkal, ha endoszkópos vizsgálatra vagy karbamid kilégzési vizsgálatra mennek.

A betegeket tájékoztatni kell arról, hogy a tabletták nem alkalmasak a tünetek azonnali enyhítésére.
A betegek körülbelül egy napos pantoprazol-kezelés után észlelhetik a tünetek enyhülését, de előfordulhat, hogy 7 napon át kell szedni a gyógyszert a gyomorégés teljes megszüntetéséhez. A betegek nem szedhetik a pantoprazolt megelőző gyógyszerként.

Májkárosodás
Súlyos májfunkciós zavarok esetén, pantoprazol- kezelés során, különösen tartós alkalmazáskor, a májenzimeket rendszeresen ellenőrizni kell. A májenzim-értékek emelkedése esetén a kezelést fel kell függeszteni (lásd 4.2 pont).

Gastricus malignitás
A pantoprazolra adott tüneti válasz elfedheti a gastricus malignitás tüneteit és késleltetheti a diagnózist. Bármely figyelmeztető tünet (pl. szignifikáns nem-tervezett testtömeg csökkenés, ismételt hányás, dysphagia, haematemesis, anaemia vagy melaena) jelentkezése esetén, és amikor a gyomorfekély gyanított vagy jelen van, a malignitást ki kell zárni.

További vizsgálatokat kell mérlegelni, ha az adekvát kezelés ellenére a tünetek fennmaradnak.

Együttadása HIV-proteázgátlókkal
Pantoprazol együttadása HIV-proteázgátlókkal, például atazanavirral, melyeknek felszívódása savas gyomor pH-tól függ, nem ajánlott a biohasznosulásuk szignifikáns csökkenése miatt (lásd 4.5 pont).

Baktériumok okozta emésztőrendszeri fertőzések
A gyomor savasságának - bármely okból történő, így a protonpumpa-gátlók okozta - csökkenése növeli az emésztőrendszerben normál körülmények között jelenlévő baktériumok számát a gyomorban. A savcsökkentő gyógyszerekkel történő kezelés kis mértékben fokozza a Salmonella, Campylobacter, illetve a C. difficile által okozott emésztőrendszeri fertőzések kockázatát.

Szubakut bőr lupus erythematosus (SCLE)
A protonpumpa-gátlók használata nagyon ritkán kapcsolatba hozható SCLE esetekkel. Elváltozások esetén, különösen, ha ez a bőr napnak kitett területén van, valamint ha ízületi fájdalommal társul, sürgősen orvoshoz kell fordulni és meg kell fontolni az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta adagolásának leállítását. Az SCLE előfordulása valamely protonpumpa-gátlóval történő korábbi kezelés esetén növelheti az SCLE esélyét más protonpumpa-gátlók használata esetén is.

Laboratóriumi vizsgálatokra gyakorolt zavaró hatás
A megnövekedett kromogranin-A (CgA) szint zavarhatja a neuroendokrin tumorok vizsgálatait. Ezen kölcsönhatás elkerülése érdekében az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta kezelést legalább 5 nappal a CgA mérés előtt fel kell függeszteni (lásd 5.1 pont). Amennyiben a CgA és gasztrin szintek az eredeti mérés után nem térnek vissza a referencia tartományba, a proton pumpa gátló kezelés felfüggesztése után 14 nappal meg kell ismételni a mérést.

Tartós kezelés
Tartós kezelés esetén - különösen, ha a kezelés 1 évnél hosszabb ideig tart - a betegeket rendszeresen ellenőrizni kell.
Tartós alkalmazás esetén a következő, további kockázatokkal kell számolni:

A B12-vitamin felszívódására kifejtett hatása
A pantoprazol - mint minden savtermelést gátló gyógyszer - a hypo- vagy achlorhydria következtében csökkentheti a B12-vitamin (cianokobalamin) felszívódását. Ezt figyelembe kell venni olyan betegeknél, akiknek B12-vitamin tartaléka csökkent, vagy akiknél tartós kezelés esetén kialakuló B12-vitamin felszívódási zavarra hajlamosító kockázati tényezők állnak fenn, vagy ilyen klinikai tünetek figyelhetők meg.

Csonttörések
A protonpumpa-gátlók főként nagy adagok és hosszú távú alkalmazás során (több mint 1 év), mérsékelten növelhetik a csípő-, csukló- és gerinctörések kockázatát, főként idősebbekben, vagy olyan betegeknél, akiknél egyéb ismert kockázati tényezők is fennállnak. Megfigyeléses vizsgálatok szerint a protonpumpa-gátlók 10-40%-kal növelik meg a törések kockázatát. A kockázatnövekedéshez részben egyéb kockázati tényezők is hozzájárulhatnak. Az osteoporosis kockázatának kitett betegeknek az érvényes klinikai irányelveknek megfelelő ellátásban, valamint megfelelő D-vitamin és kalcium bevitelben kell részesülniük.

Hypomagnesaemia
A legalább 3 hónapon, és a legtöbb esetben egy éven keresztül protonpumpa-gátlókkal, mint például pantoprazollal kezelt betegekben súlyos hypomagnesaemiáról számoltak be. A hypomagnesaemia olyan súlyos tünetekkel jelentkezhet, mint például kimerültség, tetánia, delírium, konvulzió, szédülés, kamrai ritmuszavar, mely tünetek gyakran észrevétlenül kezdődnek és eleinte figyelmen kívül hagyják őket. A legtöbb érintett betegben a hypomagnesaemia javult a magnéziumpótló terápia, és a protonpumpa-gátlókkal való kezelés abbahagyása hatására.

Az orvosnak fontolóra kell venni a magnéziumszint ellenőrzését a kezelés megkezdése előtt és rendszeres időközönként a kezelés során azoknál a betegeknél, akik várhatóan hosszú távú protonpumpa-gátló terápiában részesülnek, vagy egyidejűleg digoxint, vagy olyan gyógyszereket szednek, melyek hypomagnesaemiát okozhatnak (pl. diuretikumok).


4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta nem vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. Előfordulhatnak azonban gyógyszer okozta mellékhatások, például szédülés és látászavar (lásd 4.8 pont). Ha ez előfordul, akkor a beteg nem vezethet, illetve nem kezelhet gépeket.


4.9 Túladagolás

A 2 perc alatt beadott max. 240 mg intravénás injekció jól tolerálható volt.
Mivel a pantoprazol fehérjekötődése jelentős, nem dializálható könnyen.

A mérgezés klinikai tüneteivel járó túladagolás esetében a tüneti és szupportív kezelés mellett nincs egyéb speciális terápiás ajánlás.4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Az Acida 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta csökkentheti az olyan hatóanyagok felszívódását, amelyek biohasznosulása függ a gyomor pH-jától (pl. ketokonazol).


HIV -proteázgátlók
Pantoprazol együttadása HIV-proteázgátlókkal, melyeknek felszívódása savas gyomor pH-tól függ, úgymint az atazanavir és a nelfinavir, nem ajánlott a biohasznosulásuk szignifikáns csökkenése miatt (lásd 4.4 pont).


Kimutatták, hogy 300 mg atazanavir/100 mg ritonavir egyidejű alkalmazása omeprazollal (naponta egyszer 40 mg) vagy 400 mg atazanavir egyidejű alkalmazása lanzoprazollal (egyszeri 60 mg adag) egészséges önkénteseknél jelentősen csökkentette az atazanavir biohasznosulását. Az atazanavir felszívódása pH-függő.
Ha a proteázgátlók és a protonpumpa-gátlók együttadását elkerülhetetlennek ítélik meg, szoros klinikai monitorozás (pl. vírustiter) ajánlott. A napi 20 mg -os pantoprazol dózist nem szabad túllépni. A HIV-proteázgátlók adagolásának módosítására szükség lehet.

Kumarin -antikoagulánsok (fenprokumon vagy warfarin)
Noha a klinikai farmakokinetikai vizsgálatokban a pantoprazol és a fenprokumon vagy a warfarin között nem észleltek kölcsönhatást, a forgalomba hozatalt követően ezekkel a szerekkel való egyidejű kezelés során néhány egyedi esetben az INR-érték (International Normalized Ratio) változásáról számoltak be. Ezért a kumarin típusú antikoagulánsokkal (pl. fenprokumon vagy warfarin) kezelt betegeknél a pantoprazol-kezelés kezdete, befejezése után, vagy a pantoprazol rendszertelen szedésekor a protrombin idő/INR-értékek mérése javasolt.

Metotrexát
Protonpumpa-gátlók nagy dózisú metotrexáttal (pl. 300 mg) történő együttes adása esetén a metotrexátszint emelkedését jelentették egyes betegeknél. Azokban az esetekben, ahol nagydózisú metotrexáttal végeznek kezelést, pl. daganatos megbetegedések vagy psoriasis, a pantoprazol átmeneti megvonása lehet megfontolandó.

Egyéb interakciós vizsgálatok
A pantoprazol interakciója az ugyanezen enzimrendszeren metabolizálódó egyéb gyógyszerekkel vagy vegyületekkel nem zárható ki.

A pantoprazol kiterjedten metabolizálódik a máj citokróm P450 enzimrendszere révén. A fő metabolikus út a CYP2C19 általi demetiláció, a metabolizmus egyéb útjai közt szerepel a CYP3A4 általi oxidáció.. A karbamazepinnel, koffeinnel, diazepámmal, diklofenákkal, digoxinnal, etanollal, glibenklamiddal, metoprolollal, naproxénnel, nifedipinnel, fenitoinnal, piroxikámmal, teofillinnel és egy levonorgesztrelt és etinil-ösztradiolt tartalmazó, szájon át alkalmazott fogamzásgátlóval végzett interakciós vizsgálatok semmilyen klinikailag jelentős kölcsönhatást nem igazoltak. Nem zárható ki azonban a kölcsönhatás a pantoprazol és olyan gyógyszerek között, amelyek ugyanezen enzimrendszeren keresztül metabolizálódnak.

Antacidumok egyidejű alkalmazása során sem tapasztaltak semmiféle kölcsönhatást.

Több interakciós vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a pantoprazol nem befolyásolja a CYP1A2-n (pl. koffein, teofillin), a CYP2C9-en (pl. piroxikám, diklofenák, naproxen), a CYP2D6-on (pl. metoprolol), CYP2E1-en (pl. alkohol) metabolizálódó hatóanyagok metabolizmusát, és nem gátolja a digoxin p-glikoprotein függő abszorpcióját.

A CYP2C19 gátlói, mint a fluvoxamin megnövelhetik a pantoprazol szisztémás expozícióját. Nagy dózisú pantoprazollal hosszú ideig kezelt vagy májkárosodott betegeknél a dózismódosítás megfontolható.

A CYP2C19-et és a CYP3A4 enziminduktorai, mint a rifampicin és a lyukaslevelű orbáncfű (Hypericum perforatum) csökkenthetik azon protonpumpa-gátlók plazmakoncentrációját, melyek ezen enzimrendszereken metabolizálódnak.


6.2 Inkompatibilitások

Nem értelmezhető.


6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése

7 db, 14 db vagy 28 db tabletta Al/PVC-PVDC-PA/Al buborékcsomagolásban és dobozban.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani.

Megjegyzés: ? (egy keresztes)
7 db, 14 db
Osztályozás: I. csoport
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények (VN).

28 db
Osztályozás: II. csoport
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).6.4 Különleges tárolási előírások

Eredeti csomagolásban, legfeljebb 25°C-on tárolandó.


6.3 Felhasználhatósági időtartam

3 év.


7. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Aramis Pharma Kft.
1095 Budapest, Mester u. 28.
Magyarország10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

2018. október 12.
3

OGYÉI/46018/2018


4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség:
Terhes nőkön történő alkalmazásra nincs megfelelő adat a pantoprazol tekintetében. Az állatokon végzett kísérletek reprodukciós toxicitást igazoltak. A preklinikai vizsgálatok nem mutattak ki károsodott fertilitásra vagy teratogén hatásra utaló bizonyítékot (lásd 5.3 pont). Emberben a potenciális veszély nem ismert. Terhes nők tekintetében rendelkezésre álló közepes mennyiségű adat (300-1000 terhességi kimenetel) nem jelez malformatív vagy foeto/neonatalis toxikus hatást a pantoprazolnál. A pantoprazol terhesség alatt nem alkalmazható.

Szoptatás
A pantoprazolt/metabolitokat kimutatták az anyatejben. A pantoprazol újszülöttekre/csecsemőkre gyakorolt hatása nem ismert. A pantoprazol szoptatás ideje alatt nem alkalmazható.

Termékenység
Állatkísérletekben a pantoprazol adását követően nem volt a termékenység károsodására utaló bizonyíték (lásd 5.3 pont).

6.1 Segédanyagok felsorolása

Tabletta mag:
mikrokristályos cellulóz, dinátrium-hidrogén-foszfát, mannit, kroszkarmellóz-nátrium, magnézium-sztearát, karboximetilkeményítő-nátrium (A típus), hipromellóz 6cp.

Bevonat:
trietil-citrát, metakrilsav-etil-akrilát kopolimer (1:1), sárga vas-oxid (E172).


Vissza